Algemene voorwaarden

Aanvaarding van de algemene voorwaarden:

www.salonkee.be is eigendom van Salonkee S.A. (Ook "Wij" genoemd), gedomicilieerd te Luxemburg, Rue du Laboratoire 9 L-1911, Luxembourg, RC B207855, Matricule 2016 2436 172, TVA LU28799681.

De gebruiker (ook wel "u" genoemd) is verplicht de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site" zoals hem wordt aangeboden, geeft de gebruiker aan dat hij deze volledig heeft gelezen en de inhoud ervan aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. In dat geval wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen te hebben aanvaard wanneer hij verbinding maakt met de site na de publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website.

Houd er rekening mee dat de voorwaarden en het beleid niet van toepassing zijn op de relatie tussen Salonkee en haar partners. Indien u een bestaande Partner bent, verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Partner die u bij uw registratie zijn verstrekt. Als u Salonkee wilt vragen om één van onze partners te worden, neem dan hier contact met ons op.

Artikel I: Dienstverlening

I.1 De service van Salonkee stelt gebruikers in staat om een Salon in de schoonheidssector te vinden, toegang te krijgen tot diens consultatieschema's en een afspraak te maken in hun salon.

Artikel II : Aansprakelijkheid van de gebruiker

II.1 De verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de wettelijke mededelingen op deze site, gebeurt met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen en in het bijzonder de Luxemburgse wetgeving en gedetailleerd in het privacybeleid.

II.2 De gebruiker verklaart op eer en geweten dat de door hem of haar verstrekte informatie, al dan niet met betrekking tot zijn of haar persoonlijke identiteit, reëel en oprecht is. Hij wordt ervan in kennis gesteld dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kan geven tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

II.3 De gebruiker moet ervoor zorgen dat elk apparaat van waaruit hij toegang heeft tot Salonkee.be, is uitgerust met de meest recente antivirussoftware.

II.4 De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot Salonkee.be via zijn verbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden van de Website.

Artikel III : Aansprakelijkheid van Salonkee.be

III.1 Wij streven ernaar om gebruikers een kwaliteitsservice te bieden en om eventuele computerstoringen die zich voordoen zo snel mogelijk op te lossen. In dit verband wordt de onderneming slechts een middelenverbintenis opgelegd.

III.2 U wordt erop gewezen dat communicatietransmissiesystemen, computersystemen die het internetportaal of tentoonstellingscomputers hosten, net als elk ander computersysteem, gevoelig kunnen zijn voor storingen. U doet hierbij afstand van elk verhaal tegen Salonkee.be wegens een technische storing in het gebruik van de aangeboden diensten of een storing van de verhuurder. U bent niet langer gemotiveerd om betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen op verzoek van een beurs wegens een storing in communicatiesystemen of computerapparatuur buiten Salonkee.

III.3 Salonkee.be wordt af en toe bijgewerkt en daarom kan de inhoud van de site op elk moment veranderen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wij behouden ons het recht voor om de Website (of een deel daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te wijzigen of op te schorten.

Artikel IV : Bescherming van gegevens

IV.1 De internetgebruiker is ervan op de hoogte dat het technisch personeel van salonkee.be bij wijze van uitzondering toegang kan hebben tot vertrouwelijke klantgegevens om redenen die verband houden met het onderhoud of de reparatie van computersystemen. De Commissie wordt er tevens van in kennis gesteld dat deze medewerkers er contractueel mee hebben ingestemd deze informatie niet openbaar te maken.

Artikel V : Link naar onze website

V.1 U mag voor niet-commerciële doeleinden naar een pagina van de Website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en wettige manier die onze reputatie niet schaadt en geen oneerlijk voordeel oplevert. Om elke dubbelzinnigheid weg te nemen, mag de andere site geen materiaal bevatten dat bestemd is voor volwassenen of illegaal of aanstootgevend is, of materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend kan zijn.

V.2 U kunt een link naar de Website creëren op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring door ons suggereert, indien deze niet bestaat. U mag geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere informatie die op de Website zijn gepubliceerd, verwijderen of verduisteren door middel van framing of op een andere manier.

V.3 Onze Website mag niet worden afgebakend of onderworpen zijn aan enige andere navigatie- of grensomgeving op een andere site.

V.4 Als u een link naar onze Website wilt plaatsen voor commerciële doeleinden of voor enig ander doel dat hierboven niet is vermeld of als u een Partner wilt worden, neem dan contact op met contact@salonkee.com.

V.5 Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het maken van een link te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Artikel VI : Uw mening op Salonkee

VI.1 Door het plaatsen van inhoud op Salonkee, gaat u akkoord met de regels en alle voorwaarden die hierin worden genoemd.

VI.2 Wij behouden ons het recht voor om inhoud die in strijd is met deze regels of onze algemene voorwaarden, of om enige andere reden, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
VI.3 In geval van herhaalde en ernstige overtredingen kunnen wij de betreffende account(s) opschorten of definitief verwijderen.

VI.4 U kunt contact met ons opnemen of berichten melden die in strijd zijn met onze inhoudsregels.

VI.5 Wij staan de volgende inhoud niet toe:

  • Reclame of andere commerciële inhoud, logo's, links of firmanamen.
  • Spam, ongewenst contact of inhoud die herhaaldelijk wordt uitgezonden of kan storen.
  • Inhoud die illegale, schadelijke activiteiten met profane, vulgaire, obscene, bedreigende of lasterlijke taal toestaat of aanmoedigt.
  • Illegale inhoud die de rechten van een derde partij of entiteit schendt, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.
  • Inhoud die voldoende expliciet is om het adres van een woning of enige andere inhoud die een risico kan vormen voor de persoonlijke veiligheid van een lid van de Salonkee-gemeenschap te identificeren.

Artikel VII : Toepasselijk recht

VII.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Luxemburgse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Luxemburg bevoegd. De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Voor juridische of ethische kwesties kan de juridische dienst van Salonkee S.A. 9, Rue du Laboratoire L-1911, per e-mail gecontacteerd worden op het volgende adres: contact@salonkee.com

Salonkee S.A. 9, Rue du Laboratoire L-1911, Luxembourg
Auteursrecht © 2019 – Salonkee